Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
25.06.2013 601013 Zmluva došlá Zmluva o dielo CEMIS s.r.o. 22 436,70 €
25.06.2013 001/2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Slavomír Ježko - KompEl 1 923,60 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Slovenské krízové centrum DOTYK, obč. združ. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Rastislav Fajnor 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu D3D s.r.o. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Domspráva, s.r.o. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Hrad Beckov, záujmové združenie 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Občianske združenie JP2 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Skovajsa Ján-KLIMAT 36,25 €
04.06.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Dominik Pacek 873,20 €
31.05.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
30.05.2013 01/§54/2013 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluv.part GRANDCOM - Michal Pokopec 0,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Hudobná skupina DUO YAMAHA 600,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Smlouva o hudební produkci Dechová hudba Stříbrňanka 1 400,00 €
22.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto TOPSET Solutions s.r.o. 1 418,40 €
22.05.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci DOUBLE AGENCY s.r.o. 500,00 €
21.05.2013 Zmluva vyšlá Kúpno-predajná zmluva Daniel Hlávka 120,00 €
15.05.2013 ZML 2013 0013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Križanová 24,89 €
10.05.2013 ZML 2013 0012 Faktúra vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Andrea Kunštatská 24,89 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM