Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
24.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo - Urbanistická štúdia Zelená voda Architektonický ateliér BP 16 184,40 €
24.07.2013 Z1206M Zmluva došlá Zmluva o dielo Obstaranie urban. štúdie Zelená vod Ing. arch. Marianna Bogyová 1 139,00 €
23.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 4 334,40 €
16.07.2013 28/030/10 Zmluva vyšlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
16.07.2013 28/031/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
16.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o právnej pomoci JUDr. Vladimír Fraňo advokát 162,91 €
15.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Štefan Vazovan - STEVA 16 797,13 €
15.07.2013 Zmluva došlá Zmluva na poskytnutie služby PROCER s.r.o. 1 194,00 €
28.06.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva dodatok č.3 Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
25.06.2013 601013 Zmluva došlá Zmluva o dielo CEMIS s.r.o. 22 436,70 €
25.06.2013 001/2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Slavomír Ježko - KompEl 1 923,60 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Slovenské krízové centrum DOTYK, obč. združ. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Rastislav Fajnor 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu D3D s.r.o. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Domspráva, s.r.o. 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Hrad Beckov, záujmové združenie 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Občianske združenie JP2 36,25 €
25.06.2013 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu Skovajsa Ján-KLIMAT 36,25 €
04.06.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Dominik Pacek 873,20 €
31.05.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM