Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
15.08.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí Kubový Bernard 13 467,00 €
13.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo dodatok Peter Čikel - REX 534,00 €
12.08.2013 Dodatok č. 1 Zmluva došlá Zmluva o dielo č. 601013 CEMIS s.r.o. 4 212,50 €
01.08.2013 MK-7807/2013/1.4 Zmluva došlá Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie so ŠR Ministerstvo kultúry SR 0,00 €
29.07.2013 30201/1/2013 Zmluva došlá Predaj nehnuteľnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s. 3 135,00 €
29.07.2013 30201/60/2013 Zmluva došlá Predaj nehnuteľnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s. 11 415,00 €
29.07.2013 Dodatok č. 4 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 400,00 €
24.07.2013 Z1002M Zmluva došlá Zmluva o dielo Ing. arch. Marianna Bogyová 2 297,71 €
24.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Architektonický ateliér BP 5 610,00 €
24.07.2013 Príloha č.2 zmluvy o dielo č.Z1002M Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí Ekonomické stavby s.r.o. 6 972,71 €
24.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo - Urbanistická štúdia Zelená voda Architektonický ateliér BP 16 184,40 €
24.07.2013 Z1206M Zmluva došlá Zmluva o dielo Obstaranie urban. štúdie Zelená vod Ing. arch. Marianna Bogyová 1 139,00 €
23.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 4 334,40 €
16.07.2013 28/030/10 Zmluva vyšlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
16.07.2013 28/031/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
16.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o právnej pomoci JUDr. Vladimír Fraňo advokát 162,91 €
15.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Štefan Vazovan - STEVA 16 797,13 €
15.07.2013 Zmluva došlá Zmluva na poskytnutie služby PROCER s.r.o. 1 194,00 €
28.06.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva dodatok č.3 Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
25.06.2013 601013 Zmluva došlá Zmluva o dielo CEMIS s.r.o. 22 436,70 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM