Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
19.09.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 9 150,00 €
06.09.2013 ZML 2013 0018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Jurák 49,79 €
23.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o nájme hnuteľných vecí Štefan Vazovan - STEVA 800,00 €
22.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 6 800,00 €
22.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č.9/2013 KM Prestige consulting, s.r.o. 985,00 €
15.08.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí Kubový Bernard 13 467,00 €
13.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo dodatok Peter Čikel - REX 534,00 €
12.08.2013 Dodatok č. 1 Zmluva došlá Zmluva o dielo č. 601013 CEMIS s.r.o. 4 212,50 €
01.08.2013 MK-7807/2013/1.4 Zmluva došlá Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie so ŠR Ministerstvo kultúry SR 0,00 €
29.07.2013 30201/1/2013 Zmluva došlá Predaj nehnuteľnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s. 3 135,00 €
29.07.2013 30201/60/2013 Zmluva došlá Predaj nehnuteľnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s. 11 415,00 €
29.07.2013 Dodatok č. 4 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 400,00 €
24.07.2013 Z1002M Zmluva došlá Zmluva o dielo Ing. arch. Marianna Bogyová 2 297,71 €
24.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Architektonický ateliér BP 5 610,00 €
24.07.2013 Príloha č.2 zmluvy o dielo č.Z1002M Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí Ekonomické stavby s.r.o. 6 972,71 €
24.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo - Urbanistická štúdia Zelená voda Architektonický ateliér BP 16 184,40 €
24.07.2013 Z1206M Zmluva došlá Zmluva o dielo Obstaranie urban. štúdie Zelená vod Ing. arch. Marianna Bogyová 1 139,00 €
23.07.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 4 334,40 €
16.07.2013 28/030/10 Zmluva vyšlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
16.07.2013 28/031/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM