Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
20.12.2013 Zmluva došlá Zmluva Technik - Ing. Ctibor Trebichavský 350,00 €
19.12.2013 Zmluva došlá Zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Skovajsa Klimat 1 487,36 €
18.12.2013 Príloha č. 1 Zmluva došlá Zmluvy o združení finančných prostriedkov CVČ v zriadov. pôsobnosti Mesta Nové Mesto n.V. 286,00 €
18.12.2013 Zmluva došlá Zmluva o združení finančných prostriedkov Kongregácia školských sestier de Notre Dame 71,50 €
09.12.2013 UVSR-1353/2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl Úrad vlády SR 4 500,00 €
06.12.2013 13/540/1122300019-ZoS/33Z-VB Zmluva došlá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s. 0,00 €
04.12.2013 ZML 2013 0027 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Palatická 16,60 €
27.11.2013 Zmluva došlá Zmluva o právnej pomoci JUDr. Vladimír Fraňo advokát 240,00 €
25.11.2013 ZML 2013 0026 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Tekulová 33,19 €
11.11.2013 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 10 717,00 €
08.11.2013 Dodatok č. 1 k z mluve č. tz2013-05-10jv1 Zmluva došlá Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto TOPSET Solutions s.r.o. 1 478,40 €
06.11.2013 ZML 2013 0024 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eleonóra Zemánková 16,60 €
06.11.2013 ZML 2013 0025 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Čikelová 24,89 €
04.11.2013 ZML 2013 0023 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Stanislav Tupý 33,19 €
04.11.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Peter Uhlík 36,25 €
21.10.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Základná škola s materskou školou Kočovce 44,05 €
14.10.2013 32013 Zmluva došlá Príprava a org. lukostreleckého turnaja Dana Štaffenová 300,00 €
08.10.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Drahoš 990,00 €
08.10.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Zdenko Švestka 990,00 €
30.09.2013 ZML 2013 0021 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Šimovcová 24,89 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM