Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
30.01.2014 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o nájme Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb 0,00 €
29.01.2014 ZML 2014 0005 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Turek Ivan 49,79 €
27.01.2014 ZML 2014 0003 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Hladká Emília 49,79 €
27.01.2014 ZML 2013 0004 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Hladký Ivan 49,79 €
27.01.2014 A7503158 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
27.01.2014 A1317096 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 1,00 €
27.01.2014 144137 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,50 €
27.01.2014 A6949560 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,50 €
17.01.2014 ZML 2014 0002 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta PhDr. Pavel Hos 24,89 €
08.01.2014 Zmluva došlá Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 €
08.01.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky SkyToll. a.s. Westend Square 0,00 €
07.01.2014 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o dielo Štefan Vazovan - STEVA 25 185,29 €
30.12.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 400,00 €
27.12.2013 ZD01/2013 Zmluva vyšlá Zmluva o výkone správy časti majetku obce Beckov Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb 0,00 €
20.12.2013 Dodatok č.2 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 20 000,00 €
20.12.2013 Zmluva došlá Zmluva Technik - Ing. Ctibor Trebichavský 350,00 €
19.12.2013 Zmluva došlá Zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Skovajsa Klimat 1 487,36 €
18.12.2013 Príloha č. 1 Zmluva došlá Zmluvy o združení finančných prostriedkov CVČ v zriadov. pôsobnosti Mesta Nové Mesto n.V. 286,00 €
18.12.2013 Zmluva došlá Zmluva o združení finančných prostriedkov Kongregácia školských sestier de Notre Dame 71,50 €
09.12.2013 UVSR-1353/2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl Úrad vlády SR 4 500,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM