Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
06.11.2013 ZML 2013 0025 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Čikelová 24,89 €
04.11.2013 ZML 2013 0023 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Stanislav Tupý 33,19 €
04.11.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Peter Uhlík 36,25 €
21.10.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Základná škola s materskou školou Kočovce 44,05 €
14.10.2013 32013 Zmluva došlá Príprava a org. lukostreleckého turnaja Dana Štaffenová 300,00 €
08.10.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Drahoš 990,00 €
08.10.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Zdenko Švestka 990,00 €
30.09.2013 ZML 2013 0021 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Šimovcová 24,89 €
30.09.2013 ZML 2013 0022 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
30.09.2013 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 500,00 €
26.09.2013 ZML 2013 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Štefan Cápa 49,79 €
26.09.2013 Zmluva vyšlá Kúpno-predajná zmluva Milan Malec 250,00 €
24.09.2013 Zmluva došlá Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 0,00 €
19.09.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 9 150,00 €
06.09.2013 ZML 2013 0018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Jurák 49,79 €
23.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o nájme hnuteľných vecí Štefan Vazovan - STEVA 800,00 €
22.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 6 800,00 €
22.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č.9/2013 KM Prestige consulting, s.r.o. 985,00 €
15.08.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí Kubový Bernard 13 467,00 €
13.08.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo dodatok Peter Čikel - REX 534,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM