Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
23.05.2014 ZML 2014 0014 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Helena Bánovská 24,89 €
09.05.2014 MK-1769/2014/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 6 160,00 €
09.05.2014 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce B P&P import s.r.o. 0,00 €
30.04.2014 ZML 2014 0012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Stanislav Kadlečík 33,19 €
29.04.2014 2028431849 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
25.04.2014 Zmluva vyšlá Zmluva o prenájme KDS TFM spol. s r.o. 0,00 €
22.04.2014 Dodatok č. 1 DZ221302200360101 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,00 €
09.04.2014 Zmluva došlá Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Kúria, s.r.o. 7 500,00 €
03.04.2014 Dodatok č.3 k zmluve č. A/65/03/2008 Zmluva došlá Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 222,00 €
02.04.2014 Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - P2Pottery 0,00 €
01.04.2014 11/2014/§12 Zmluva došlá Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
31.03.2014 ZML 2014 0011 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Tekulová 33,19 €
31.03.2014 Zmluva došlá Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva GRANDCOM - Michal Pokopec 23 328,00 €
31.03.2014 Zmluva došlá Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva QEX, a.s. 7 602,00 €
31.03.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo HCM s.r.o. 6 950,00 €
31.03.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo D3D s.r.o. - prevádza Kúria Beckov-Penzión 1 375,48 €
31.03.2014 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
26.03.2014 ZML 2014 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bartoš 16,60 €
26.03.2014 Dodatok č. 2 Zmluva došlá Licenčná zmluva č. U1068/2013 MADE spol. s r.o. 0,00 €
21.03.2014 ZML 2014 0008 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ľubica Plentová 49,79 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM