Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
20.08.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 2/ DZ221302200360102 k zmluve o poskytn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,00 €
15.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Hudobná skupina Rytmus 600,00 €
14.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o hudobnej produkcii Dechová hudba Stříbrňanka 1 400,00 €
14.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo na uskutočnčnie stavebných prác CEMIS s.r.o. 20 773,00 €
01.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 819,60 €
01.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Ekopol Plus s.r.o. 3 321,36 €
29.07.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Dominik Pacek 1 633,50 €
29.07.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 KANIX s.r.o. 4 474,42 €
24.07.2014 3/2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku 1 500,00 €
18.07.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 KANIX s.r.o. 8 429,56 €
15.07.2014 Zmluva došlá Kúpna zmluva ALUMATIC s.r.o. 4 560,00 €
11.07.2014 Dodatok č.1 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
11.07.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 988,80 €
02.07.2014 ZML 2014 0017 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Stanislav Kadlečík 33,19 €
02.07.2014 ZML 2014 0018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Stanislav Kadlečík 16,60 €
01.07.2014 5190012710 Zmluva došlá Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 96,00 €
30.06.2014 003/2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Slavomír Ježko - KompEl 1 000,00 €
30.06.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 150,00 €
30.06.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 150,00 €
30.06.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM