Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
27.02.2015 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení techn.zhodnotenia hasič.vozid Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 0,00 €
11.02.2015 1/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov OŠK Slovan Beckov 5 270,00 €
04.02.2015 ZML 2015 0001 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 33,19 €
04.02.2015 ZML 2015 0002 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 49,79 €
04.02.2015 ZML 2015 0003 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 24,89 €
02.01.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
02.01.2015 14/2015/PZS Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní zdrav.dohľadu nad prac.podmie Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA 0,00 €
02.01.2015 16 Zmluva došlá Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odp.vody na ČOV Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
29.12.2014 Dodatok č. 10/2014 Zmluva došlá k nájomnej zmluve č. ZML/247/2010 na užívanie ČOV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 €
29.12.2014 Dodatok č.1 Zmluva vyšlá K zmluve o nájme nebytových priestorov Ján Skovajsa Klimat 0,00 €
04.12.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo kultúry SR 6 160,00 €
01.12.2014 Zmluva došlá Kúpno-predajná zmluva Šimon Socha 900,00 €
01.12.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o 0,00 €
24.11.2014 5/2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Refugium o.z. 150,00 €
19.11.2014 Zmluva vyšlá Kúpna zmluva Juraj Stanček 490,00 €
13.11.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
10.11.2014 Dodatok č.1 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Peter Čikel - REX 6 869,58 €
07.11.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
31.10.2014 88/2014 Zmluva došlá Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
27.10.2014 ZML 2014 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Habánová 16,60 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM