Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
02.01.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
02.01.2015 14/2015/PZS Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní zdrav.dohľadu nad prac.podmie Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA 0,00 €
02.01.2015 16 Zmluva došlá Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odp.vody na ČOV Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
29.12.2014 Dodatok č. 10/2014 Zmluva došlá k nájomnej zmluve č. ZML/247/2010 na užívanie ČOV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 €
29.12.2014 Dodatok č.1 Zmluva vyšlá K zmluve o nájme nebytových priestorov Ján Skovajsa Klimat 0,00 €
04.12.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo kultúry SR 6 160,00 €
01.12.2014 Zmluva došlá Kúpno-predajná zmluva Šimon Socha 900,00 €
01.12.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o 0,00 €
24.11.2014 5/2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Refugium o.z. 150,00 €
19.11.2014 Zmluva vyšlá Kúpna zmluva Juraj Stanček 490,00 €
13.11.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
10.11.2014 Dodatok č.1 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Peter Čikel - REX 6 869,58 €
07.11.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
31.10.2014 88/2014 Zmluva došlá Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
27.10.2014 ZML 2014 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Habánová 16,60 €
27.10.2014 ZML 2014 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Peter Petrášek 16,60 €
02.10.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 15 773,00 €
30.09.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
23.09.2014 Zmluva došlá Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Peter Čikel - REX 2 544,00 €
17.09.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo CEMIS s.r.o. 28 219,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM