Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
24.04.2015 01/04/2015 Zmluva došlá Zmluva o likvidácii biologic. aerobne stabil.kalov BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. 0,00 €
16.04.2015 MK-7801/2015/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 14 000,00 €
14.04.2015 Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
09.04.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 600,00 €
20.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - P2Pottery 0,00 €
17.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp ABASS s.r.o. 0,00 €
16.03.2015 ZML 2015 0004 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kubičková 33,19 €
16.03.2015 ZML 2015 0005 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kubičková 49,79 €
11.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp EURO Financ, s.r.o. 0,00 €
06.03.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí služieb uzatv. §261 a nasl.Ob MAKROAUDIT s.r.o. 5 600,00 €
02.03.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky SkyToll. a.s. Westend Square 100,00 €
27.02.2015 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení techn.zhodnotenia hasič.vozid Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 0,00 €
11.02.2015 1/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov OŠK Slovan Beckov 5 270,00 €
04.02.2015 ZML 2015 0001 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 33,19 €
04.02.2015 ZML 2015 0002 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 49,79 €
04.02.2015 ZML 2015 0003 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Michal Bánovský 24,89 €
02.01.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
02.01.2015 14/2015/PZS Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní zdrav.dohľadu nad prac.podmie Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA 0,00 €
02.01.2015 16 Zmluva došlá Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odp.vody na ČOV Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
29.12.2014 Dodatok č. 10/2014 Zmluva došlá k nájomnej zmluve č. ZML/247/2010 na užívanie ČOV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM