Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
07.11.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
31.10.2014 88/2014 Zmluva došlá Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
27.10.2014 ZML 2014 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Habánová 16,60 €
27.10.2014 ZML 2014 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Peter Petrášek 16,60 €
02.10.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 15 773,00 €
30.09.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
23.09.2014 Zmluva došlá Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Peter Čikel - REX 2 544,00 €
17.09.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo CEMIS s.r.o. 28 219,00 €
09.09.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. art. Martin Mikuláš 23 840,00 €
04.09.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 27 776,00 €
02.09.2014 4/2014 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 148,12 €
22.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
20.08.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 2/ DZ221302200360102 k zmluve o poskytn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,00 €
15.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Hudobná skupina Rytmus 600,00 €
14.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o hudobnej produkcii Dechová hudba Stříbrňanka 1 400,00 €
14.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo na uskutočnčnie stavebných prác CEMIS s.r.o. 20 773,00 €
01.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 819,60 €
01.08.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Ekopol Plus s.r.o. 3 321,36 €
29.07.2014 Zmluva došlá Zmluva o dielo Dominik Pacek 1 633,50 €
29.07.2014 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 KANIX s.r.o. 4 474,42 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM