Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
01.06.2015 Z20156530_Z Zmluva došlá Kúpna zmluva + Odstúpenie od zmluvy COOPServis, spol. s r.o. 9 399,90 €
01.06.2015 Z20156887_Z Zmluva došlá Zmluva o dielo STAVBY Nitra, s.r.o. 10 200,00 €
27.05.2015 2/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Dobrovoľný hasičský zbor Beckov 400,00 €
13.05.2015 CPTN-OA-2015/001820-002 Zmluva došlá Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 0,00 €
05.05.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 15 300,00 €
04.05.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 0,00 €
30.04.2015 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o 0,00 €
29.04.2015 2/hrady-3/§54/2015 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
29.04.2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností Antónia Bánovská 290,00 €
24.04.2015 01/04/2015 Zmluva došlá Zmluva o likvidácii biologic. aerobne stabil.kalov BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. 0,00 €
16.04.2015 MK-7801/2015/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 14 000,00 €
14.04.2015 Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
09.04.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 600,00 €
20.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - P2Pottery 0,00 €
17.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp ABASS s.r.o. 0,00 €
16.03.2015 ZML 2015 0004 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kubičková 33,19 €
16.03.2015 ZML 2015 0005 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kubičková 49,79 €
11.03.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp EURO Financ, s.r.o. 0,00 €
06.03.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí služieb uzatv. §261 a nasl.Ob MAKROAUDIT s.r.o. 5 600,00 €
02.03.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky SkyToll. a.s. Westend Square 100,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM