Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
09.07.2015 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
07.07.2015 Z201514239_Z Zmluva došlá Kúpna zmluva RM Gastro - JAZ s.r.o. 12 504,00 €
24.06.2015 MK-642/2015/2.5 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 500,00 €
24.06.2015 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu D3D s.r.o. - prevádzka Kúria Beckov-Penzión 0,00 €
22.06.2015 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
22.06.2015 ZML 2015 0006 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Vlnová 33,19 €
16.06.2015 Zmluva došlá Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 0,00 €
16.06.2015 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k dohode č.2/hrady-3/§54/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
12.06.2015 Zmluva došlá Zmluva o zbere odpadu BOMAT s.r.o. 0,00 €
12.06.2015 Zmluva vyšlá Odstúpenie od zmluvy OMES spol. s r.o. 0,00 €
09.06.2015 Z201510235_Z Zmluva došlá Kúpna zmluva OMES spol. s r.o. 8 600,00 €
01.06.2015 Z20156530_Z Zmluva došlá Kúpna zmluva + Odstúpenie od zmluvy COOPServis, spol. s r.o. 9 399,90 €
01.06.2015 Z20156887_Z Zmluva došlá Zmluva o dielo STAVBY Nitra, s.r.o. 10 200,00 €
27.05.2015 2/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Dobrovoľný hasičský zbor Beckov 400,00 €
13.05.2015 CPTN-OA-2015/001820-002 Zmluva došlá Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 0,00 €
05.05.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 15 300,00 €
04.05.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 0,00 €
30.04.2015 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o 0,00 €
29.04.2015 2/hrady-3/§54/2015 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
29.04.2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností Antónia Bánovská 290,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM