Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
18.09.2015 UV SR - 1050/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl Úrad vlády SR 40 000,00 €
18.09.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo OMS, spol. s r.o. 858,00 €
14.09.2015 0717/2015 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 €
07.09.2015 Zmluva došlá Mandátna zmluva AE group, s.r.o. 1 198,80 €
04.09.2015 ZML 2015 0014 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Jana Kerlíková 16,60 €
03.09.2015 Zmluva došlá Rámcová zmluva o dielo Tresil s.r.o. 29 990,00 €
27.08.2015 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 0,00 €
26.08.2015 Zmluva došlá Rámcová zmluva o dielo Mgr. art. Martin Mikuláš 13 600,00 €
24.08.2015 8/IZO/B/2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo IZOTECH Group, spol. s r.o. 42 132,97 €
24.08.2015 Zmluva došlá Rámcová zmluva o dielo MT CASTRUM s.r.o. 5 400,00 €
18.08.2015 1/2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva AGRARTREND, spol. s r.o. 15 516,00 €
17.08.2015 ZML 2015 0013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Zuzana Tehlárová 33,19 €
14.08.2015 MK-7802/2015/1.1 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 15 000,00 €
05.08.2015 ZML 2015 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Drobenová 24,89 €
05.08.2015 ZML 2015 0011 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Čechvalová 16,60 €
03.08.2015 ZML 2015 0009 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Miroslav Hurbánek 16,60 €
31.07.2015 32/2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva Obec Dohňany 19 990,00 €
28.07.2015 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Dychová hudba Bučkovanka 600,00 €
24.07.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 27 830,65 €
22.07.2015 0544/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prost.rozpoč.MŠV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46 000,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM