Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
26.11.2015 ZML 2015 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Ján Pavlovič 49,79 €
02.11.2015 ZML 2015 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Adela Lacková 24,89 €
02.11.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzáj. súčin. pri príprave a Kubový Bernard 18 172,29 €
02.11.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo Architektonický ateliér BP 15 211,00 €
02.11.2015 Zmluva došlá Zmluva Z1502M o poskytnutí služby podľa §536Obch.z Ing. arch. Marianna Bogyová 2 961,29 €
02.11.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 5 997,80 €
02.11.2015 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo G+G Gono, s.r.o. 10 467,20 €
02.11.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo G+G Gono, s.r.o. 2 272,42 €
30.10.2015 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. Pyroslovakia s.r.o. 0,00 €
30.10.2015 Dodatok č. 1 k 4/20015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov 1 000,00 €
28.10.2015 ZML 2015 0016 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Drahomíra Mareková 16,60 €
28.10.2015 ZML 2015 0017 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Drahomíra Mareková 16,60 €
28.10.2015 ZML 2015 0018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Drahomíra Mareková 16,60 €
27.10.2015 Zmluva došlá Licenčná zmluva Mgr. Art. Darina Lacková 0,00 €
26.10.2015 ZML 2015 0015 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Dana Palušová 33,19 €
23.10.2015 5/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 145,00 €
19.10.2015 0115 Zmluva došlá Kúpna zmluva 10 predávajúcich 1,00 €
19.10.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo G+G Gono, s.r.o. 11 787,20 €
19.10.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo M.Cup, s.r.o. 70 775,20 €
19.10.2015 3/2015 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensk 1 000,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM