Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
16.02.2016 ZML 2016 0003 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Hubinová 33,19 €
16.02.2016 1/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
16.02.2016 2/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
16.02.2016 3/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
20.01.2016 Dodatok č.1 Zmluva došlá ku Kupnej zmluve č. 0115 zo dňa 19.10.2015 Ing. Lukáš Hubert, Ing. Lukáš Čížik, CBI, s.r.o. 0,00 €
13.01.2016 1/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov OŠK Slovan Beckov 5 310,00 €
13.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o zbere odpadu, príloha k zmluve BOMAT s.r.o. 0,00 €
12.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk Štefan Buček - DALIA 0,00 €
11.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Tryes Real Estate s.r.o. 0,00 €
08.01.2016 ZML 2016 0001 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Plovuchová 24,89 €
04.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Buček - DALIA 0,00 €
29.12.2015 783/2015-2050-1200 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe Ministerstvo hospodárstva SR 216 069,25 €
28.12.2015 2232/2015/D Zmluva došlá Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB a.s. 0,00 €
28.12.2015 2233/2015/D Zmluva došlá Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB a.s. 0,00 €
22.12.2015 1543/2015/UZ Zmluva došlá Úverová zmluva VÚB a.s. 216 069,25 €
22.12.2015 1544/2015/UZ Zmluva došlá Úverová zmluva VÚB a.s. 63 483,78 €
22.12.2015 2544/2015/ZZ Zmluva došlá Zmluva o zriadení záložného práva na pohľ.z účtu VÚB a.s. 0,00 €
22.12.2015 4/2015 Zmluva došlá Zmluva o budúcej zmluve NOWAS s.r.o. 0,00 €
22.12.2015 2015/009 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. PYROSLOVAKIA s.r.o. 0,00 €
21.12.2015 ZoD Zmluva došlá Záverečné svetelno-tech.meranie CEVO s.r.o. 3 048,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM