Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
26.08.2015 Zmluva došlá Rámcová zmluva o dielo Mgr. art. Martin Mikuláš 13 600,00 €
24.08.2015 8/IZO/B/2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo IZOTECH Group, spol. s r.o. 42 132,97 €
24.08.2015 Zmluva došlá Rámcová zmluva o dielo MT CASTRUM s.r.o. 5 400,00 €
18.08.2015 1/2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva AGRARTREND, spol. s r.o. 15 516,00 €
17.08.2015 ZML 2015 0013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Zuzana Tehlárová 33,19 €
14.08.2015 MK-7802/2015/1.1 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 15 000,00 €
05.08.2015 ZML 2015 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Drobenová 24,89 €
05.08.2015 ZML 2015 0011 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Čechvalová 16,60 €
03.08.2015 ZML 2015 0009 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Miroslav Hurbánek 16,60 €
31.07.2015 32/2015 Zmluva došlá Kúpna zmluva Obec Dohňany 19 990,00 €
28.07.2015 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Dychová hudba Bučkovanka 600,00 €
24.07.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo Peter Čikel - REX 27 830,65 €
22.07.2015 0544/2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prost.rozpoč.MŠV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46 000,00 €
09.07.2015 Dodatok č.1 Zmluva došlá Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €
07.07.2015 Z201514239_Z Zmluva došlá Kúpna zmluva RM Gastro - JAZ s.r.o. 12 504,00 €
24.06.2015 MK-642/2015/2.5 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 500,00 €
24.06.2015 Zmluva vyšlá Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu D3D s.r.o. - prevádzka Kúria Beckov-Penzión 0,00 €
22.06.2015 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
22.06.2015 ZML 2015 0006 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Vlnová 33,19 €
16.06.2015 Zmluva došlá Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM