Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
13.06.2016 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
10.06.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo Tomáš Čikel - REX plus 4 166,00 €
02.06.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo RR Plast, s.r.o. 1 550,00 €
25.05.2016 ZML 2016 0011 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Daniela Kovačovicová 35,00 €
20.05.2016 4/2016 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení systému združ. naklad. s odp NOWAS s.r.o. 0,00 €
13.05.2016 1/§54/2016/hrady Zmluva došlá Dohoda o poskytn. finanč. príspevkov na podporu vy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
13.05.2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 650,00 €
13.05.2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 200,00 €
10.05.2016 21/12/2015 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ProAlter s.r.o. 0,00 €
06.05.2016 Zmluva vyšlá Nájomná zmluva Občianske združenie JP2 100,00 €
04.05.2016 1610141 Zmluva došlá Zmluva v zmysle Autorského zákona SLOVGRAM 0,00 €
27.04.2016 13/2016/§54-ŠnZ Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
20.04.2016 ZML 2016 0009 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Štefan Šimovec 25,00 €
20.04.2016 ZML 2016 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Straka 25,00 €
19.04.2016 MK-691/2016/1.1 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 10 000,00 €
14.04.2016 ZML 2016 0007 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Adela Kučeríková 25,00 €
14.04.2016 ZML 2016 0008 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Bielik 20,00 €
11.04.2016 Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
08.04.2016 A9836568 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
08.04.2016 A9836728 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat Orange Slovensko, a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM