Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
16.03.2016 Zmluva došlá Nájomná zmluva Ing. Dean Paška 1,00 €
29.02.2016 Zmluva došlá Dodatok Ponuka E.Benefif k Zmluve o združ.dod.elek ZSE Energia, a.s. 0,00 €
29.02.2016 Zmluva došlá Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
24.02.2016 121530850 Zmluva došlá Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat Západoslovenská distribučná, a.s. 41,94 €
24.02.2016 A6949560 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
24.02.2016 144137 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
23.02.2016 121530881 Zmluva došlá Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat Západoslovenská distribučná, a.s. 83,88 €
22.02.2016 26094 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z prostredkov Dobrov.p Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2 000,00 €
18.02.2016 ZML 2016 0004 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Milan Bončo 16,60 €
18.02.2016 ZML 2016 0005 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Milan Bončo 16,60 €
16.02.2016 ZML 2016 0002 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Margita Bubeníková 49,79 €
16.02.2016 ZML 2016 0003 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Hubinová 33,19 €
16.02.2016 1/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
16.02.2016 2/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
16.02.2016 3/2016 Zmluva došlá Kúpna zmluva CBI, s.r.o. 1 500,00 €
20.01.2016 Dodatok č.1 Zmluva došlá ku Kupnej zmluve č. 0115 zo dňa 19.10.2015 Ing. Lukáš Hubert, Ing. Lukáš Čížik, CBI, s.r.o. 0,00 €
13.01.2016 1/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov OŠK Slovan Beckov 5 310,00 €
13.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o zbere odpadu, príloha k zmluve BOMAT s.r.o. 0,00 €
12.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk Štefan Buček - DALIA 0,00 €
11.01.2016 Zmluva došlá Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp Tryes Real Estate s.r.o. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM