Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
28.12.2015 2232/2015/D Zmluva došlá Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB a.s. 0,00 €
28.12.2015 2233/2015/D Zmluva došlá Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB a.s. 0,00 €
22.12.2015 1543/2015/UZ Zmluva došlá Úverová zmluva VÚB a.s. 216 069,25 €
22.12.2015 1544/2015/UZ Zmluva došlá Úverová zmluva VÚB a.s. 63 483,78 €
22.12.2015 2544/2015/ZZ Zmluva došlá Zmluva o zriadení záložného práva na pohľ.z účtu VÚB a.s. 0,00 €
22.12.2015 4/2015 Zmluva došlá Zmluva o budúcej zmluve NOWAS s.r.o. 0,00 €
22.12.2015 2015/009 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. PYROSLOVAKIA s.r.o. 0,00 €
21.12.2015 ZoD Zmluva došlá Záverečné svetelno-tech.meranie CEVO s.r.o. 3 048,00 €
21.12.2015 21122015 Zmluva došlá Modernizácia sústavy verejného osv.v obci Beckov ProAlter s.r.o. 276 505,03 €
17.12.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo IZOTECH Group, spol. s r.o. 3 966,50 €
17.12.2015 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí fin Mesto Stará Turá 26,40 €
15.12.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo IZOTECH Group, spol. s r.o. 8 404,20 €
09.12.2015 Zmluva došlá Zakladateľská zmluva o založ.oblast.org.cest.ruchu Oblastná organ.cest.ruchu "Trenčín a okolie" 0,00 €
04.12.2015 82/2015/SaP Zmluva došlá Zmluva o prevádzke knižn.-inform.systému pre malé Slovenská národná knižnica 82,98 €
01.12.2015 Zmluva došlá Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marika Jurčacková 500,00 €
01.12.2015 Zmluva došlá Príloha č. 2 k zmluve o zbere odpadu BOMAT s.r.o. 0,00 €
26.11.2015 ZML 2015 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Ján Pavlovič 49,79 €
02.11.2015 ZML 2015 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Adela Lacková 24,89 €
02.11.2015 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci a vzáj. súčin. pri príprave a Kubový Bernard 18 172,29 €
02.11.2015 Zmluva došlá Zmluva o dielo Architektonický ateliér BP 15 211,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM