Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
09.09.2016 ZML 2016 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Edita Vaculová 50,00 €
07.09.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 11 750,00 €
31.08.2016 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
31.08.2016 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
30.08.2016 Zmluva došlá Projektová dokumentácia _oprava chodníkov ARGUS-DS s.r.o. 1 140,00 €
19.08.2016 2016/0455 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 500,00 €
19.08.2016 VP/16/05834/001 Zmluva došlá Hromadná licenčná zmluva SOZA 0,00 €
17.08.2016 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§54/2016/hrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
15.08.2016 A10158462 Zmluva došlá Zmluva o poskytovavaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
15.08.2016 A10158474 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
11.08.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo ELINSS s.r.o. 1 159,21 €
10.08.2016 ZML 2016 0017 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Magdaléna Madajová 35,00 €
10.08.2016 ZML 2016 0018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Magdaléna Madajová 20,00 €
09.08.2016 ZML 2016 0016 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Viera Kamarášová 35,00 €
01.08.2016 ZML 2016 0015 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Školárová 50,00 €
19.07.2016 Dodatok č.1 Zmluva došlá k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč.príspevk Ministerstvo hospodárstva SR 214 380,15 €
15.07.2016 Zmluva došlá Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Ing. Milan Jurza 1,20 €
13.07.2016 ZML 2016 0013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Mahríková 35,00 €
13.07.2016 ZML 2016 0014 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Kováčková 35,00 €
12.07.2016 ZML 2016 0012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta JUDr. Ján Lacko 35,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM