Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov

Založené zakladateľskou zmluvou  dňa 18. decembra 2007 za účelom:

- Podieľať sa na rekonštrukcii hradu Beckov a vybudovaní infraštruktúry
- Zriadiť a prevádzkovať kaviareň a vinotéku s príslušným prevádzkovým zázemím
- Využívať prírodné, historické, urbanistické a kultúrne danosti obce Beckov a jej okolia       na rozvoj aktívneho turistického ruchu
- Organizovať kultúrne a spoločenské aktivity s využitím miestnych daností
- Organizovať a poskytovať podporné služby pre turistický ruch

 

IČO: 42053510
Sídlo : Svätého Vincenta 6, 821 01  Bratislava
Zápis do registra Obvodný úrad Bratislava, č.sp. ObU-BA-OVVS2-2012/17069 z 11.02.2008
Rozhodnutie o zmene názvu č.OVVS/04042/BC3-TSK z 20.09.2012

 

Členovia združenia:
Obec Beckov, 916 38  Beckov 180
N-NOREA a.s., Zámocká 8, 811 01 Bratislava 
OREA Consulting spol.s r.o., Svätého Vincenta 6, 821 01 Bratislava 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM