BECKOV

Obec Beckov je malou obcou, ležiacou v úrodných nivách Považského podolia, ktoré do horských masívov Západných Karpát vyryla rieka Váh. Hoci v súčasnosti obec nedosahuje ani 1500 obyvateľov, v histórii dejín tento popredný sídelný celok Považia od nepamäti zohrával dôležitú úlohu. Už za čias Veľkej Moravy tu uprostred sídlisk stála pevnosť a začiatkom 13. storočia hrad s podhradím a kostolom. Dôležitú úlohu pri osídľovaní hralo povodie Váhu, stará diaľková cesta, brod pod vyčnievajúcim bralom, rozsiahle pastviny a les.

Hospodársky a sociálny rozvoj obce je podmienený rozvojom prirodzeného historicky vytvoreného regiónu. Prirodzeným regiónom sú obce Beckov, Kálnica, Kočovce a Nové Mesto nad Váhom. Širší mikroregión Beckov - Zelená Voda - Bezovec tvoria obce : Beckov, Kálnica, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kočovce, Lúka, Modrová, Modrovka, Nová Lehota, Stará Lehota a Nová Ves nad Váhom.

PROFIL OBCE

KRONIKA OBCE BECKOV - OZ dňa 27.2.2015 uz.č. 30/2015 uložilo zverejniť text obecnej kroniky za rok 2013 na web-stránku obce.

Kronika 2013 

OSLAVNÁ BÁSEŇ - OZ Obce Beckov uz.č. 432/2009  zo 4. augusta 2009 poverilo kultúrnu komisiu prípravou a vyhlásením súťaže o Oslavnú báseň o Beckove. Výzva bola publikovaná v Beckovských novinách č. 4/2009. Súťažiaci mohli posielať svoje príspevky do 31.12.2009. Do užšieho výberu sa dostali dve piesne-básne - od Pavla Pavlecha a Petra Černého, ktoré sú aj zhudobnené. Všetky texty si môžete prečítať tu.

 Galéria

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM