VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - vyhľadanie predpisu

Smernica

Súhrnné správy

Verejné obstarávanie 2014

Verejné obstarávanie 2015

Verejné obstarávanie 2016

Dátum zverejnenia výzvy/informácie

Výzva na predkladanie ponúk/informácia

Podklady / na stiahnutie

Stav procesu verejného obstarávania /informácia/zápisnica

13.07.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa § 117 ZOVO, Rekonštrukcia strechy školy VV, ZoD

ukončené

15.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Debarierizácia vstupu do lekárne TS , výkres1, výkres2, výkres3, výkres4, výkres5, výkres6, výkres7, VV, ZoD

ukončené

18.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Čiastočná rekonštrukcia a údržba Zdravotného strediska v Beckove Výkres, VV, ZoD

ukončené- predkladanie ponúk predĺžené do 30.6.2018

19.04.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Prístavba a stavebné úpravy na objekte šatní
Výkres1, výkres2, výkres3, výkres4, výkres5, výkres6, výkres7, výkres8VV, ZoD

ukončené

17.02.2017 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Oprava vnútorných stavebných konštrukcií Príloha 1, príloha 2, príloha 3príloha 4

ukončené

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM