ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

 

Digitálny Územný plán obce Beckovdecember 2017

Digitálny ÚP Obce Beckov so zmenami a doplnkami 1,2,3 – je komplexný digitálny územný plán, ktorý umožňuje v plnom rozsahu ÚP identifikáciu na platný stav katastra nehnuteľností (na stav registra CKN a na stav registra KNE). 

Poznámka: Ide o súbor v pdf (na otvorenie potrebujete prehliadač Acrobat Reader), ktorý si môžete uložiť  do svojho PC, kde ho môžete približovať na detailný náhľad - alebo použiť Ctrl a koliesko myši na priblíženie. 

 

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Beckov - marec 2017
1. Textová časť: celá správa - záväzná časť
2. Grafika - pred zmenami: schéma - výkres 1 - výkres 2 - výkres 3 - výkres 4 - výkres 5
3. Grafika - zmeny: schéma - výkres 1 - výkres 2 - výkres 3 - výkres 4 - výkres 5
4. Grafika - po zmenách: schéma - výkres 1 - výkres 2 - výkres 3 - výkres 4 - výkres 5

 

ÚZEMNÝ PLÁN - DOPLNOK (2014)  č. 3

I. BecZaD3_schema_po zmenach - BecZaD3_vykr1 - BecZaD3_vykr2 - BecZaD3_vykr3 - BecZaD3_vykr4 - BecZaD3_vykr5 -

II. BecZaD3-schema_pred zmenami - BecZaD3_vykr1 - BecZaD3_vykr2 - BecZaD3_vykr3 - BecZaD3_vykr4 - BecZaD3_vykr5 - iba k nahliadnutiu alebo skopírovaniu na OcÚ (súbory nad 10 MG)

III. BecZaD3_sprv_cistipis - BecZaD3_sprv_zavaznaCast_cistopis -

IV.  BecZaD3_schemaZC_cistipis_zmeny - BecZaD3_vykr1_cistopis_zmeny - BecZaD3_vykr2_cistopis_zmeny - BecZaD3_vykr3_cistopis_zmeny - BecZaD3_vykr4_cistopis_zmeny - BecZaD3_vykr5_cistopis_zmeny

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - ZELENÁ VODA (2014) - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08  - 09

ÚZEMNÝ PLÁN - DOPLNOK (2010) č.2

ÚZEMNÝ PLÁN - DOPLNOK (2009) č.1

ÚZEMNÝ PLÁN (2006)

Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia pamiatkovej zóny Beckov (2010)

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM