ÚRADNÁ TABUźA 2019

Rozpočet na rok 2019 (2020, 2021)    2019
Rozpočet na rok 2018 (2019,2020)     2018
Rozpočet 2017 (2018, 2019)             R2017 
Záverečný účet za rok 2017                 2017
 
Komunitný plán sociálnych služieb 2012 - 2017
Verejné vyhlášky
Návrhy VZN : VZN č. 3/2017 o držaní psov
Zoznam ocenených občanov: od 1995 do 2017; 2017 ; 2018

 

2019 termíny zasadnutí OZ
06.12.2018 - 1. štvrtok pozvánka zápisnica
20.12.2018 - mimoriadne OZ štvrtok pozvánka zápisnica
 01.02.2019 piatok pozvánka   zápisnica
 22.03.2019 piatok pozvánka zápisnica  
 17.05.2019 piatok pozvánka zápisnica
 28.06.2019 piatok pozvánka zápisnica
 20.09.2019 piatok pozvánka zápisnica
 08.11.2019 štvrtok pozvánka zápisnica
 13.12.2019 štvrtok pozvánka  zápisnica

 

Úradná tabuža 2018
Úradná tabuža 2017
Úradná tabuža 2016
Úradná tabuža 2015
Úradná tabuža 2014
Úradná tabuža 2013
Úradná tabuža 2012
Úradná tabuža 2011
Úradná tabuža 2010

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM