ÚRADNÁ TABUźA

Rozpočet na rok 2019 (2020. 2021)  -  2019
Rozpočet na rok 2018 (2019,2020) -    2018
Rozpočet 2017 (2018, 2019)         -     R2017 
Záverečný účet za rok 2017         -         2017
 
Komunitný plán sociálnych služieb 2012 - 2017
Verejné vyhlášky
Návrhy VZN : VZN č. 3/2017 o držaní psov
Zoznam ocenených občanov od roku 1995; 2017
2018 termíny zasadnutí OZ
02.02.2018 piatok pozvánka   zápisnica
23.03.2018 piatok pozvánka zápisnica  
18.05.2018 piatok pozvánka zápisnica
 29.06.2018 piatok pozvánka zápisnica
 14.09.2018 piatok pozvánka zápisnica
29.11.2018 štvrtok pozvánka  zápisnica
 07.12.2018 piatok pozvánka  zápisnica

 

Úradná tabuža 2017
Úradná tabuža 2016
Úradná tabuža 2015
Úradná tabuža 2014
Úradná tabuža 2013
Úradná tabuža 2012
Úradná tabuža 2011
Úradná tabuža 2010

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM