TURISTICKÉ TRASY A CHODNÍKY

http://mapy.hiking.sk/

  Turistická trasa - zelená značka Beckov - Inovec  
  Turistická trasa - modrá značka Beckov - Prašice
  Náučné chodníky

Trasy náučných chodníkov Beckov a okolie boli zvolené tak, aby poskytovali návštevníkom nielen poučenie, ale aj relaxáciu pri pohľadoch na pekné scenérie stredného Považia. Je výhodou, že jednotlivé náučné chodníky je možné absolvovať postupne, prípadne ich spojiť s turistickými vychádzkami, či inými    aktivitami zameranými na poznávanie histórie Beckova a okolia.

  Náučný chodník Beckov a okolie (I) Beckovské hradné bralo

Chránené územie: PP Beckovské hradné bralo, CHA Lipový sad,NKP Beckovský hrad,CHS Dve lipy, CHS Lipy v Župnom sirotinci
Východisko: Beckov - centrum obce
Trasa: Beckov - vstupný panel pri všetky okruhy pri plote CHA,Lipový sad Beckovský hrad,židovský cintorín - Lipový sad
Dĺžka: 0,7 km, prevýšenie 60 m
Čas prechodu: 1 hod.
Počet zastávok: 3
Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: nie je, napojenie na modrú značku 

Tento náučný chodník je najmenej náročný, schodný bez problémov v každom ročnom období. Umožňuje po okružnej trase (cca 700 m) obísť Beckovské hradné bralo (chránený prírodný výtvor - ChPV) a poskytuje najrôznejšie pohľady na bralo i samotný hrad. Doporučujeme okruh absolvovať od vstupného panelu doľava popri ChPV Dve lipy. Na prvej zastávke sa návštevník oboznámi s geológiou a geomorfológiou najbližšieho okolia. Naspäť vedie cesta popri židovskom cintoríne do stredu obce, kde sa nachádza druhá zastávka priamo v ChPP(chránená prírodná pamiatka) Lipový sad. Panel upozorňuje na chránené lipy Beckova.

  Náučný chodník Beckov a okolie (II) Sychrov

Chránené územie: PR Sychrov, NKP hrad Beckov,PP Beckovské hradné bralo, CHA Lipový sad
Východisko: Beckov
Trasa: Beckov - tzv. poľovnícky chodník - PR Sychrov - Beckov
Dĺžka: 4 km, prevýšenie 150 m
Čas prechodu: 2 hod.
Počet zastávok: 3
Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické
Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: časť trasy je súčasťou zelenej značky

Trasa tohoto náučného chodníka je o niečo náročnejšia (cca 4000-4300 m), vedie po tzv. poľovníckom chodníku, na ktorom je zastávka informujúca o tunajších lesoch a poľovnej zveri. Zároveň poskytuje pekné výhľady do údolia Váhu. Najpríťažlivejší je tento náučný chodník v jarných mesiacoch keď kvitne hlaváčik jarný, na ktorý upozorňuje druhý panel. Návrat je po zelenej turistickej značke.

  Náučný chodník Beckov a okolie (III) Beckovské Skalice

Chránené územie: CHA Lipový sad, PP Skalka pri Beckove PR Beckovské skalice                                                                                                                             Východisko: Beckov - centrum obce
Trasa: Beckov - okolo CHA Lipový sad -rodný dom D. Štúra,Lipky - Beckovské skalice               kameňolom - Skalka pri Beckove - Beckov
Dĺžka: 5,5 km, prevýšenie 125 m
Čas prechodu: 4 hod.
Počet zastávok: 4
Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: časť trasy súčasť modrej značky

Tento náučný chodník je, čo do dĺžky, najnáročnejší ( 5500 m. Od vstupného panelu vedie jeho trasa popri ChPP Lipový sad k rodnému domu Dioníza Štúra ( 1827-1892), na priečelí ktorého je osadená pamätná tabuľa tomuto slovenskému geológovi, paleontológovi a botanikovi, riaditeľovi Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Od tejto zastávky je trasa zhodná s turistickou trasou (modrá značka), z ktorej sa odbočí na kótu Lipky, kde je druhá zastávka. Panel stojaci na mieste s najkrajším výhľadom na široké okolie, schematicky popisuje najvýznamnejšie okolité horstvá. Panel na okraji teplomilnej dubiny načrtáva obraz tunajšej flóry. Panel tesne nad opusteným lomom informuje o živočíšstve. Návrat popri ChPV Skalka pri Beckove vedie do obce po komunikáciách. V prípade skupinovej akcie je možné, k vyústeniu náučného chodníka na štátnu cestu, pristaviť autobus.

  Včelársky náučný chodník  J.M. Hurbana 

Východisko:Kálnica - zastávka autobusu pri PD Kálnica

Dĺžka: 8,5 km
Čas prechodu: 2 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: napojenie na modrú aj zelenú značku
 

Včelársky chodník neslúži len pre včelárov, ale pre širokú verejnosť, hlavne však je vhodnou vzdelávacou aktivitou pre žiakov základných škôl. Vytvorili ho kálnickí včelári na podnet predsedu ZO SZV v Novom Meste nad Váhom Tibora Valoviča, ktorý má významný podiel na jeho vzniku. Jednotlivé stanovištia poučujú ako sa správať na včelnici, ako sa správať v prírode a prečo náučný chodník nesie meno Jozefa Miloslava Hurbana. Na stanovištiach sú rôzne informácie o krajine a jej histórii napríklad o rybnikárstve (v kálnickom erbe sa nachádza zlatá rybka)... Z náučného chodníka sa dá prejsť do Beckova a Selca, prípadne na Tematín. Celá trasa vedie po poľných cestách a miestnom chodníku a v budúcnosti sa uvažuje, že by sa tu vytvorila aj cykloturistická trasa.

Turistický chodník J.M. Hurbana

Vedie od ev. fary v Beckove - rodného domu J.M. Hurbana, cez Lipky do parku J.M. Hurbana v Kálnici k pamätníku. Bol otvorený k príležitosti 200. výročia narodenia beckovského rodáka Jozefa Miloslava Hurbana v sobotu 18. marca 2017. Jeho súčasťou je informačná tabuľa.

Obec Kočovce 9 zastavení na Rakovského chodníku - pzrite si na stránke Obce Kočovce: http://www.kocovce.sk/naucny-chodnik-9-zastaveni-na-rakovskeho-chodniku.html. Chodník bol budovaný v rámci cezhraničnej spolupráce obcí Kočovce a Nová Lhota. Otvorenie: 29.7.2014.

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM