SPOLKY A ZDRUŽENIA

  Organizácia a sídlo Štatutárny zástupca Kontakt web
 

Obecný športový klub SLOVAN Beckov,

OŠK SLOVAN Beckov, Beckov 180

David Kačerek 0907 747 403  
 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Beckov

ZO JDS, Beckov 11

Ing. Mária Mináriková 0327777273

 

 

Obecný hasičský zbor Beckov

OHZ,  Beckov 374

Miloš Jaroščiak

Marek Šutovský

0327777239

0908 142 630 

 www.dhz-beckov.estranky.cz
 

 

Poľovnícke združenie Hurban

PZ Hurban, Beckov 153

Miroslav Uherčík 0327777143  p1020490.jpg
 

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

SZOPKlogo_szopk1.jpg

Ing. Viliam Maslo

 

 

032 7777315

 scan0055.jpg

 Slovenský zväz záhradkárov

ZO SZZ Beckov - Lipky  

ZO SZZ Beckov - Sychrov

xxx

Ing. Peter Vodáček

 

 

Kulturistický oddiel Slovan Beckov

KO Slovan, Beckov 428

Pavol Jarábek 0327777167  
 

Športový outdoorový klub Beckov

ŠOK, Beckov 46

Roland Vazovan 0908728519

www.sokbeckov.sk

 

 

NODAM o.z., stredisko Beckov

Mgr. Eva Matlová

(sr. Auxilia)

032 7777104 www.nodam.sk
 

Slovenské krízové centrum DOTYK o.z.

SKC DOTYK, Beckov 87

Mgr. Elena Hatašová 0903704784 www.dotyk.sk

 

   

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM