REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ BECKOV

Základná škola J.M. Hurbana v Beckove je súbor troch objektov: učebňový pavilón, hospodársky pavilón s materskou školou a telocvičňa. Tento projekt rieši čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu učebňového a hospodárskeho pavilónu. Účelom projektu je znížiť energetickú potrebu objektov Základnej školy J.M. Hurbana v Beckove. Súčasná spotreba tepla je 4.883 GJ, ktorá sa po realizácii tohoto projektu zníži na 3.644 GJ, čo predstavuje úsporu paliva 36.129,0 Nm3/rok.

Učebňový pavilón je stavba z konca 50-tich rokov a začiatku 60-tich rokov 20. storočia. Je to stavba murovaná z plných pálených tehál, stropy a vodorovné konštrukcie zo železobetónových prefabrikátov. Výplne otvorov ( okná, dvere) sú drevené okrem vchodových dverí, ktoré sú oceľové s hliníkovými lištami zasklené hladkým sklom.

Hospodársky pavilón bol ako prístavba spolu s telocvičňou postavený v rokoch 1990-1993. Prístavba bola zrealizovaná v stavebnej sústave montovaného skeletu s výplňovým murivom z tehál.

Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí na učebňovom a hospodárskom pavilóne, náter strešnej krytiny učebňového pavilónu , opravu a zateplenie strechy malej prístavby k u. pavilónu. Súčasťou projektu je aj dodávka školského zariadenia pre ZŠ aj MŠ.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja " Investícia do vašej budúcnosti"

Projekt ukončený: 31.01.2011

Výška poskytnutého príspevku : 324 612,24 eur

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM