Verejný register

Číslo: Dodatok č. 1 DZ221302200360101
Typ: Zmluva došlá
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Partner IČO: 00156621
Partner adresa: Bratislava, Dobrovičova 12
Súbory: dodatok_c.1_k_zmluve_nfp.pdf

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM