Regenerácia centrálnej časti obce Beckov

Projekt rieši vytvorenie centrálneho verejného priestranstva s potrebnou podpornou infraštruktúrou vhodnou pre obyvateľov a návštevníkov obce. Je realizovaný v dvoch častiach a to v centrálnej pamiatkovej zóne (námestie)  a aj mimo nej ( parkovisko).
1. Hlavné centrum sídla- pamiatková zóna - Časť A Ctiborovo námestie: Technické riešenie zohľadňuje existenciu pamiatkovej zóny v centre obce. Výstavbou chodníkov, rekonštrukciou cesty, výsadbou zelene, rekonštrukciou verejného osvetlenia a osadením prvkov drobnej architektúry, má projekt  za cieľ vytvoriť, obyvateľom aj návštevníkom, oddychový priestor, zvýšiť estetickú hodnotu centra obce a jeho lepšiu využiteľnosť pre rôzne kultúrne aktivity.
2. Centrum sídla - podporná infraštruktúra - Časť B Infraštruktúra k regenerácii centrálnej časti obce Beckov: Táto časť projektu rieši výstavbu parkoviska v časti obce, ktorá nezasahuje do pamiatkovej zóny. Umiestnenie rešpektuje územný plán obce a PHSR.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

Projekt ukončený : 31.07.2012

Výška poskytnutého príspevku : 711 116,67 eur

dscf5058.jpg dscf5613.jpg ctiborovo_nam_6.jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM