PRÍSPEVOK NA DIEŤA

Obec Beckov schválila uznesením č. 176/2007 dňa 11.12.2007 Všeobecno záväzné nariadenie o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa, ktoré je účinné od 1. januára 2008.

VZN č.5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa 

Dodatok č. 1 k VZN č.5/2007 - platný od 1.1.2009

 

Štatistika:

   
     

rok         

počet podporených detí    vyplatená čiastka na 1 dieťa   
2019 100,00 €
2018 16 100,00 €
2017 7 100,00 €
2016 9 100,00 €
2015 15 100,00 €
2014 9 100,00 €

2013

20 100,00 €

 2012

7 100,00 €
 2011 12 100,00 €

2010

7 100,00 €

2009

100,00 €

 2008

8 3.000,00 Sk

 Žiadosť o poskytnutie podpory na narodené dieťa - rok 2018 - rok 2019

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM