BECKOVSKÉ MUZEÁLNE NÁDVORIE, príspevková organizácie obce

Obec Beckov, vlastník národnej kultúrnej pamiatky Beckovský hrad, na pamiatku 800 rokov prvej písomnej zmienky o obci, sa rozhodla  zriadiť príspevkovú organizáciu a to za účelom spravovania tohto majetku, jeho celkovej rekonštrukcie a následne jeho prezentácie verejnosti.

Sídlo : 916 38  Beckov 180
IČO : 42145406
Dátum zriadenia: 16.októbra 2009 ( Uz.obecného zastupiteľstva č. 468/2009 z 16.10.2009)

Dátum ukončenia činnosti : 31.12.2013 ( Uz.obecného zastupiteľstva č. 313/2013 z 20.12.2013)

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM