Harmonogram  spoločenských akcií v KD a v Klube pri parku 

 

Kultúrny dom:
25.04.2015 p. Fajnor  diskotéka
02.05.2015 p. Koreňová oslava
07.05.2015 p. Benko/Ekopol s.r.o. majáles
05.09.2015 p. Hanták svatba
12.09.2015 p.Vazovanová svatba

 

Klub pri parku :

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM