OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Obec Beckov poskytuje opatrovateľskú službu od r. 2002 prostredníctvom Spoločnej úradovne samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 8. poschodie (p. Janetzká).

Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe Všeobecno záväzného nariadenia Obce Beckov o poskytovaní sociálnych služieb - opatrovateľskej služby účinného od 1.1.2011 a Dodatku č. 1/2012 k tomuto VZN, ktoré nadobudlo účinnosť 1.7.2012. 

 Dodatok č. 1/2012 k VZN o poskytovaní soc. služieb účinný od 1.7.2012

VZN Obce Beckov o poskytovaní sociálnych služieb - opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM