OBECNÁ  KNIŽNICA

  Obecná knižnica - budova Obecného úradu, 1. poschodie
  zodpovedná: Mgr. Dana Badžgoňová
  kontakt: 032 77427 22
  otvorená: pondelok: 13.00 - 15.30; streda: 13.00 -17.00
  Knižné novinky: 2009; 2008;2012; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 

Členský príspevok na rok 

pre deti do 15 rokov, študentov a dôchodcov: 1,00 euro

pre dospelých: 2,00 euro
 

Doba na vypožičanie titulov je 1 mesiac. Chceli by sme upozorniť našich čitateľov a rodičov detí, ktoré sú členmi obecnej knižnice, aby dbali na vrátenie kníh do tohto termínu. Na knihy často čakajú ďalší čitatelia. Ďakujeme.

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM