Muzeálne nádvorie NKP Beckov

Cieľom projektu je revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Hradu Beckov. V rámci tohoto cieľa projekt rieši vytvorenie tzv. Muzeálneho nádvoria v časti dolného hradu a jeho realizácia umožní vznik múzea so stálou expozíciou historických exponátov. Obnovené Muzeálne nádvorie bude slúžiť aj na konanie podujatí zameraných na aktívnu prezentáciu a rozvoj pamiatkového fondu. Projekt je rozdelený na dve časti:
1. Muzeálne nádvorie: konzervovanie a čiastočná rekonštrukcia murív, barbakanu, predného nádvoria s hranolovou vežou. premiestnenie infocentra do hranolovej veže, vybudovanie remeselných domčekov a výstavného pódia, vybudovanie sociálnych zariadení.
2. Podporná infraštruktúra: vybudovanie prístupovej komunikácie, vodovodu, vonkajších  silnoprúdových rozvodov, kanalizácie a žumpy.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja " Investícia do vašej budúcnosti"

Projekt ukončený: 31.07.2012

Výška poskytnutého príspevku : 2 337 299,21 eur

vyhliadkova_veza_9.jpg dscf7768.jpg studnova_basta_12.jpg
dscf0384.jpg dscf0382.jpg muzeum3.jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM