OBECNÝ ÚRAD - KONTAKTY

Poštová adresa: OBEC BECKOV
  Obecný úrad
  916 38  Beckov 180
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
Telef. spojenie: 032 7742721 ( +421327742721)
Fax: 032 7742726 ( +421327742726)
Web-stránka obce: www.obec-beckov.sk

 

 

 

 

 

Meno pracovníka

Pracovné zaradenie

Telef.linka, mob.telef

E-mail

Ing. Ján Križan

Starosta,                                                                      vedúci prevádzky - údržba majetku, verejnej zelene, zimných MK, prevádzka ČOV

0327742720  0905506021

starosta@obec-beckov.sk

Ing. Jaroslav Martiš

Zástupca starostu 

0910977051

martisj@centrum.sk

Zdenka Krasňanská

Hlavná kontrolórka obce

0902911452 0327742724

kontrolorka@obec-beckov.sk

Ing.Monika Kopúnová

Finančné odd.-účtovníctvo; vývoz fekálií - nahlasovanie

0327742725

uctaren@obec-beckov.sk

Janka Ježovicová 

Odd. daní a poplatkov, POKLADŇA 

0327742723 

dane@obec-beckov.sk 

Anna Benková

Matrika,evidencia obyv., stavebná agenda, PODATEĽŇA 

0327742721 

beckov@obec-beckov.sk

Ing. Marika Jurčacková

Administrácia a koordinácia projektov; personalistika a mzdy; majetok obce;

0327742728  0917694611 

projekty@obec-beckov.sk; pam@obec-beckov.sk 

Mgr.Dana Badžgoňová

Odd.sociálnych služieb, obecná knižnica, redakcia obecných novín, web-stránka, rozlúčka so zosnulými  

0327742722  

socialne@obec-beckov.sk; redakcia.bn.ko@gmail.com          

Alica Stehlíková

Pomocný pracovník

 0907072382

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM