OBECNÝ ÚRAD - KONTAKTY

2018 - 2022

Adresa:

OBEC BECKOV

Beckov č. 180

916 38 Beckov 

IČO:  00311413
DIČ: 2021091336
Tel. 032 77427 21 (+421327742721)
Fax: 032 77427 26 (+421327742726)
E-mail:  beckov@obec-beckov.sk
Web-stránka obce: www.obec-beckov.sk

starosta

Daniel Hladký  STAROSTA - vedúci prevádzky  0905 506 021 starosta@obec-beckov.sk 
Ing. Jaroslav Martiš  zástupca starostu martisj@centrum.sk 
Zdenka Krasňanská  hlavná kontrolórka  032 77427 24 0902 911 452 kontrolorka@obec-beckov.sk 

zamestnaci OcÚ

Anna Benková PODATEĽŇA - matrika - evidencia obyvateľstva - stavebná agenda  032 77427 21 beckov@obec-beckov.sk 
Ing. Marika Jurčacková administrácia a koordinácia projektov - personalistika a mzdy - majetok obce  032 77427 28 0917 694 611 projekty@obec-beckov.sk; pam@obec-beckov.sk 
Bc. Jana Ježovicová POKLADŇA - oddelenie daní a poplatkov 032 77427 23 dane@obec-beckov.sk 
Ing. Ľubomír Čikel finančné účtovníctvo - nahlasovanie vývozu fekálií 032 77425 - 0903 742 725  uctaren@obec-beckov.sk 
Mgr. Dana Badžgoňová sociálne služby - obecná knižnica - redakcia Beckovských novín - web-stránka - rozlúčka so zosnulými 032 77427 22 socialne@obec-beckov.sk - redakcia.bn.ko@gmail.com
Alica Stehlíková pomocný pracovník - prenájom sály KD 0907 072 382

 obecná prevádzka

Peter Čaňo pracovník OP  0908 149 591
Miroslav Malec pracovník OP
Drahoslav Minárik  pracovník OP
Miroslav Košút pracovník OP 0950 536 483 vývoz fekálu

 

 


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM