KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – členovia (len poslanci OZ): Ing. Lenka Bartošová, Peter Benko, Ing. Jaroslav Hlava – uz.č.23/2019;

Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce – členovia (len poslanci OZ): Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko, Ing. Ján Macejka (Ing. Marek Jambor – náhradník) – uz.č.24/2019;

 

Komisia finančná, správy majetku a podnikania – predseda: Ernest Benko, členovia: Ing. Tibor Kováčik, Ing. František Horečný, Ing. Ján Macejka,, Ing. Jaroslav Hlava, Ing. Marek Jambor, Ľuboš Hajdúšek; Ing. Ľubomír Čikel – tajomník;

 

Sociálna komisia – predsedníčka: Ing. Lenka Bartošová, PhD., členovia: Andrea Deneková, JUDr. Ivana Hudecová, Zuzana Szijartová, Mgr. Dana Badžgoňová – tajomníčka;

 

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch – predsedníčka: Anna Kabelíková; členovia: Ľuboš Hajdúšek, Silvia Hlavová, Jana Horečná, Anna Gábová, Ing. David Jaroščiak, Mgr. Petra Jurčacková, Boris Klčovský, Mgr. Adam Straka, Jaroslav straka, Ing. Andrea Trstenská, tajomníčka –  

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb – predseda: Ing. Marek Jambor; členovia: Ing. Gabriela Dedíková, Vlastimil Kolesík, Ing. Viliam Maslo, Marek Šutovský; Anna Benková – tajomníčka;

  Komisia výstavby a územného plánovania – predseda: Ing. Jaroslav Martiš; členovia: Ing. Jaroslav Martiš ml., Ing. Ján Macejka, Peter Benko; Anna Benková – tajomníčka

Obecná rada – členovia: Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko, Ing. Ján Macejka – uzn.č.29/2019.

Zmeny

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM