KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

  Finančná komisia
  Sociálna komisia
  Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
  Komisia životného prostredia a verejného poriadku
  Stavebná komisia

Zmeny

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM