PROJEKT -  HRADNÁ KAPLNKA

Kaplnka so sakristiou je gotický objekt, ktorý bol do roku 2011 v torzálnom stave, nezastrešený, klenba kaplnky a sakristie bola spadnutá, chýbali kamenné články ostení otvorov, empora na stĺpoch... Väčšina fasády bola, v 80-tich rokoch XX. stor., premurovaná nevhodnou technikou a s použitím nevhodného materiálu. Zrekonštruovaný záklenok z uvedeného obdobia už spadol a nebolo obnovené rozetové okno v osi dvorovej fasády. Hlavným cieľom je vhodnou rekonštrukciou prispôsobiť objekt na celoročné využitie, pri nenarušení celkovej ruinálnej siluety hradu. Kaplnka bude slúžiť ako sobášna sieň so zázemím pre konanie sobášnych obradov a zároveň jej interiér bude výstavnou sieňou umeleckých diel, ktoré budú tvoriť vhodnú dekoráciu k hlavnému účelu využitia. V prvej fáze rekonštrukcie pôjde hlavne o doplnenie a opravu nevhodne renovovaných murív a zastrešenie kaplnky a sakristie.

 

Hradná kaplnka datovaná do roku 1410, pôvodne postavená ako samostatný objekt bola v 15. a 16. storočí prestavaná a spojená so severným a južným palácom.  Je to malá emporová kaplnka, v ktorej pôvodne emporu niesli tri polia sieťovej klenby a dva sĺpy, mala zábradlie s bohatou kamenárskou výzdobou a prístupná bola cez schodište, na ktoré sa vchádzalo z vnútorného priestoru kaplnky. Neskôr bol pristavaný vstup na emporu aj z obytného traktu. Stavebným materiálom bol z väčšej časti lomový vápenec ako aj riedky travertínový a ružový vápenec. Murivo lomového vápenca je omietnuté. Na východnej strane okolo okolo veľkých gotických okien sú položené opracované pieskovcové kvádre, ktoré boli pôvodne omietnuté kvalitnou maltovou omietkou. Tesané kamenné kvádre boli použité iba v osteniach okien a dvier. V interiéry tvorí vrchnú vrstvu omietky akantová popínavá rastlina a figurálne maľby ( z 15. stor.). Dlažba bola pôvodne tehlová.V súčasnosti je kaplnka nezastrešená. Po prepadnutí stropnej klenby sa zrútila aj empora. Omietka bola sčasti zdemolovaná a zvyšky fresiek sa zničili v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov. Z troch gotických okien v polygonálnom závere kaplnky je najzachovalejšie stredné s ostením po celom obvode. Zachované  sú zbytky klenbového systému ako sú konzolky svorníky aj profily rebier.(M.Kodoňová,Š.Tothová- Hrad Beckov)

 

1_kaplnka_povodny_stav_-_publikacia.jpg

Sakristia orientovaná južne od kaplnky, má nepravidelný pôdorys a je prístupná len s interiéru kaplnky. Sakristiu tvorí nepravidelný päťboký priestor, ktorý bol vybudovaný na pôvodných múroch z 13. stor. Objekt bol pôvodne trojpodlažný. Stropná klenba na prízemí bola pravdepodobne krížová renesančná, na prvom poschodí valená a na druhom trámová drevená. Podlaha bola tehlová na južnej strane presahoval dlažbu kamenný masív. Ornamentálna výzdoba mala iný charakter ako v kaplnke. V súčasnosti nie je zachovaný žiadny strop v tomto objekte a múry s pôvodnými omietkami a výzdobou podlehali a neustále podliehajú deštrukcii. Tehlová dlažba je v prízemí sakristie čiastočne zachovaná. (M.Kodoňová,Š.Tothová- Hrad Beckov)

Rok 2011
Názov projektu:  Rekonštrukcia NKP Beckov - kaplnka
Cieľom projektu bolo zastrešenie kaplnky a premurovanie západnej fasády.
Zdroj podpory: Kapitálový transfer z rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Výška podpory: 99 592,-€

Ukončenie projektu : 31.10.2011.

Hradná kaplnka po prvej fáze obnovy r. 2011 :

obnova_kaplnky_publikacia.jpg strecha_kaplnky_publikacia.jpg
Názov projektu:  Obnova a reštaurovanie troch gotických okien v kaplnke na Hrade Beckov
Základným dlhodobým cieľom vlastníka pamiatky ( zároveň aj investora)je uzavrieť priestor kaplnky. Dôvodom je záchrana výtvarných hodnôt kaplnky, ich ochrana pred poveternostnými vplyvmi a silným prievanom. Reštaurovanie troch gotických okien sa postupne realizuje od roku 2013. Práce postupujú v zmysle návrhu na reštaurovanie, ktorého autorom je Mgr. art. Martin Mikuláš.
Rok 2015
Cieľom pre rok 2015, v III. etape, je kompletné ukončenie kamenosochárskych reštaurátorských prác na gotických oknách, tzn dokončenie  ich skeletu vrátane konzervácie.
Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  15 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 1013,- eur). Skutočný náklad : 1 013,00 eur
Celkový náklad projektu: 16 013,00 eur
Trvanie projektu : august 2015 - december 2015
dscf7493.jpg dsc_9240.jpg
dscf7589.jpg dsc_9212.jpg
Rok 2016
Cieľom pre rok 2016, v IV. etape, bolo kompletné ukončenie kamenosochárskych reštaurátorských prác na gotických oknách, tzn. retušovanie, patinovanie kamenných článkov a hydrofóbna úprava.
Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  10 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 960,- eur). Skutočný náklad : 961,00 eur
Celkový náklad projektu: 10 961,00 eur
Trvanie projektu : apríl 2016 - december 2016
kaplnka_-_okna_(23).jpg
kaplnka_povod_rozeta.jpg kaplnka_ukon_rozeta.jpg
Rok 2017
Rok 2018

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM