HISTÓRIA OBCE A HRADU 

I. Praveké a ranohistorické osídlenie Beckova  - Viac informácií tu.

II. Beckov v období stredoveku

III. Beckovské hradné panstvo za Stiborovcov a Bánfiovcov

      Mesto Beckov - beckovský erb  

IV. Dejiny Beckova v období novoveku

V. Beckov v 19. storočí - slávni rodáci 

VI. Obdobie prvej svetovej vojny

VII. Medzivojnové obdobie - ČSR

VIII. Obdobie druhej svetovej vojny

      Osobnosti: Juraj Staňák

IX. Povojnové roky budovania socializmu

X. Beckov po roku 1989

 


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM