Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev      Beckov 35 / Beckov 6

p. Egid

032 7777119

0915 116 406 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Beckov, Beckov 86

Mgr. Ondrej Peťkovský

 o.petkovsky@gmail.com 

 0327777136                         

    

     

Slovenská  katolícka charita

Charitný domov II.

Beckov 53 

bckcharita2@stonline.sk

Kongregácia Školských sestier de Notre Dame

https://skolskesestrynd.sk/kontakty/

 

032 7777104

aktivity pre deti 

http://www.nodam.sk/wp/category/beckov/

 

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Beckov č. 6           

Menší bratia františkáni  

p. Felix Maria Zdenko Žiška OFM

http://cne-beckov.sk/kontakt/               

 felicisime@gmail.com 

+421 915 523 388

zdruzenie.jp2@gmail.com

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM