Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev      Beckov 35 

Mgr. Cyril Adam 

032 7777119

0904 156 842

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Beckov, Beckov 86

Mgr. Dušan Vaňko

 ecavbeckov.eu@gmail.com

 0327777136                         

0904 172 367          

     

Slovenská  katolícka charita

Charitný domov II. Beckov 53 

Školské sestry de Notre Dame 032 7777104

 

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Beckov č. 6           

Menší bratia františkáni  

p. Leopold Jaroslav Jablonský OFM

http://cne-beckov.sk/kontakt/               

 

zdruzenie.jp2@gmail.com

+421 915 371 958

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM