Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev  Beckov 35 / Beckov 6

P. Anton Kračunovský, OFM farský administrátor

032 7777119

0949 857 551 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Beckov, Beckov 86

Mgr. Ondrej Peťkovský

 

 o.petkovsky@gmail.com 

 0327777136                             

     

 

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

 

Beckov č.6           

Menší bratia františkáni  

P. Jozef Čirák, OFM - predstavený františkánov

http://cne-beckov.sk/kontakt/               

jozefcirak@gmail.com

0915 070 532

zdruzenie.jp2@gmail.com

 

Slovenská  katolícka charita

Charitný domov II.

Beckov 53 

bckcharita2@stonline.sk

Kongregácia Školských sestier de Notre Dame

https://skolskesestrynd.sk/kontakty/

 

032 7777104

aktivity pre deti 

http://www.nodam.sk/wp/category/beckov/

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM