Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev      Beckov 35 

Mgr. Cyril Adam 

032 7777119

0904 156 842

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Beckov, Beckov 86

Mgr. Ľubomír Ďuračka, administrátor, CZ v NMnV, od 7/2017

 ecavbeckov.eu@gmail.com

 0327777136                         

0902 230 321     

     

Slovenská  katolícka charita

Charitný domov II. Beckov 53 

bckcharita2@stonline.sk

Školské sestry de Notre Dame

http://sestrynd.stranka.info/index.php?vid=AJ&AK=V&AJ=V&AH=V&AG=V&AF=V&AE=V&AD=V&AC=V&AB=V&AA=V

032 7777104

 

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Beckov č. 6           

Menší bratia františkáni  

p. Felix Maria Zdenko Žiška OFM

http://cne-beckov.sk/kontakt/               

 felicisime@gmail.com 

+421 915 523 388

zdruzenie.jp2@gmail.com

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM