BECKOVSKÉ NOVINY

Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016

  História vzniku BN
Etický kódex BN 
Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;

Príspevky do BN č. 3/2018 môžete posielať najneskôr do 17.06.2018. Ďakujeme!

BN č. 2/2018 vyšli 27.4.2018. Obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostanú do svojich schránok, ostatní si BN môžu zakúpiť na obvyklých miestach.

Harmonogram vychádzania BN v roku 2018

BN č. 1

28.03.2018

20 strán

BN č. 4

28.08.2018

16 strán

BN č. 2

27.04.2018

16 strán

BN č. 5

26.10.2018

16 strán

BN č. 3

25.06.2018

20 strán

BN č. 6

19.12.2018

20 strán

 

Rok 2018
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 BN č. 6
Rok 2017
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 BN č. 6
  Rok 2016
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 B č. 5 BN č. 6
 Rok 2015
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5  BN č. 6
 Rok 2014
 BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2013
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2012 
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2011
BN č. 1 BN č. 2  BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5
  Rok 2010        
  BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4  
  Rok 2009                                                                 
  BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 
Rok 2008        
BN č. 1           BN č. 2  BN č. 3   BN č. 4  BN č. 5  BN č. 6
Rok 2007        
BN č. 1         BN č. 2 BN č. 3  BN č. 4  BN č. 5 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM