BECKOVSKÉ NOVINY

Štatút Beckovských novín - od 1.5.2016

  História vzniku BN
Etický kódex BN 
Obsah BN - BN 1996-2012; 2013-2014;

Príspevky do BN č. 5/2019 môžete posielať najneskôr do 15.10.2019. ĎAKUJEME! BN č. 5_2019 vyjdú 25.10.2019.

Kontakt: Mgr. Dana Badžgoňová, OcÚ Beckov, 032 77427 22, 0911 960 621; redakcia.bn.ko@gmail.com - alebo - socialne@obec-beckov.sk

BN č. 4/2019 vyšli 28.8.2019 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci Beckov ich dostali do schránok, ostatní si BN môžu zakúpiť na obvyklých miestach.

Harmonogram vychádzania BN v roku 2019:

BN č. 1

27.02.2019

20 strán

BN č. 4

28.08.2019

20 strán

BN č. 2

10.05.2019

20 strán

BN č. 5

25.10.2019

16 strán

BN č. 3

28.06.2019

16 strán

BN č. 6

18.12.2019

16 strán

 

Rok 2019
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 BN č. 6
Rok 2018
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 BN č. 6
Rok 2017
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 BN č. 6
  Rok 2016
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 B č. 5 BN č. 6
 Rok 2015
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5  BN č. 6
 Rok 2014
 BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2013
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2012 
BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4
Rok 2011
BN č. 1 BN č. 2  BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5
  Rok 2010        
  BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4  
  Rok 2009                                                                 
  BN č. 1 BN č. 2 BN č. 3 BN č. 4 BN č. 5 
Rok 2008        
BN č. 1           BN č. 2  BN č. 3   BN č. 4  BN č. 5  BN č. 6
Rok 2007        
BN č. 1         BN č. 2 BN č. 3  BN č. 4  BN č. 5 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM