MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY    
     
Hudobný kurz
Zriaďovateľ: Obec  Beckov (od 1.9.1991 do 30.6.2012)
Hudobný krúžok - zriaďovateľ: ZŠ s MŠ J.M. Hurbana (od 1.9.2012)

 Vznik  

vyučujúci:

Bc. Františka Chalaniová; Mgr. Slavomír Ježko; Mgr. Anežka Ilavská

 

        Bc. Františka Chalaniová do 30.6.2014

NODAM
Kongregácia Školských sestier de Notre Dame Beckov č. 53 

www.nodam.sk

Kontakt: 032 7777140

Organizácia pre mládež - organizovanie výletov, táborov, rôznych vystúpení  a športových hier. Na stretnutiach deti využívajú svoju zručnosť,  šikovnosť a ochotu zapojiť sa do spoločných hier a prác. Stretnutia sa konajú každú sobotu v čase od 14°° do 16°° hod. v našej nodamskej miestnosti u sestier  de Notre Dame - Beckov 53.

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM