Verejné obstarávanie 2017_2018

 

Výzva na predkladanie ponúk/informácia

Podklady / na stiahnutie

Stav procesu verejného obstarávania /informácia/zápisnica

29.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk_text, podľa §117 ZOVO, Povrchová úprava príjazdovej komunikácie na hrad VV, ZoD

ukončené

13.07.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa § 117 ZOVO, Rekonštrukcia strechy školy VV, ZoD

ukončené

15.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Debarierizácia vstupu do lekárne TS , výkres1, výkres2, výkres3, výkres4, výkres5, výkres6, výkres7, VV, ZoD

ukončené

18.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Čiastočná rekonštrukcia a údržba Zdravotného strediska v Beckove Výkres, VV, ZoD

ukončené- predkladanie ponúk predĺžené do 30.6.2018

19.04.2018 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Prístavba a stavebné úpravy na objekte šatní
Výkres1, výkres2, výkres3, výkres4, výkres5, výkres6, výkres7, výkres8VV, ZoD

ukončené

17.02.2017 Výzva na predkladanie ponúk, podľa §117 ZOVO, Oprava vnútorných stavebných konštrukcií Príloha 1, príloha 2, príloha 3príloha 4

ukončené

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM