ÚRADNÁ TABUĽA 2018

Rozpočet na rok 2019 (2020. 2021)    2019
Rozpočet na rok 2018 (2019,2020)     2018
Rozpočet 2017 (2018, 2019)             R2017 
Záverečný účet za rok 2017                 2017
 
Komunitný plán sociálnych služieb 2012 - 2017
Verejné vyhlášky
Návrhy VZN : VZN č. 3/2017 o držaní psov
Zoznam ocenených občanov od roku 19952017; 2018

 

2018 termíny zasadnutí OZ
 02.02.2018 piatok pozvánka   zápisnica
 23.03.2018 piatok pozvánka zápisnica  
 18.05.2018 piatok pozvánka zápisnica
 29.06.2018 piatok pozvánka zápisnica
 14.09.2018 piatok pozvánka zápisnica
 30.11.2018 štvrtok pozvánka zápisnica
 06.12.2018 - 1. štvrtok pozvánka  zápisnica
 20.12.2018 - mimoriadne OZ štvrtok pozvánka  zápisnica

 


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM