ÚRADNÁ TABUĽA

Rozpočet na rok 2018 (2019,2020) - 2018
Rozpočet 2017 (2018, 2019)  R2017 
Záverečný účet za rok              2017
Záverečný účet za rok                2016
Záverečný účet za rok             R2015 
Záverečný účet za rok             Z2014 
Verejné vyhlášky
Návrhy VZN : VZN č. 3/2017 o držaní psov
Zoznam ocenených občanov 1995-20152016
Ceny obce 2017
2017 termíny zasadnutí OZ
27.01.2017 piatok pozvánka zápisnica
31.03.2017 piatok pozvánka zápisnica
19.05.2017 streda pozvánka zápisnica
23.06.2017 piatok pozvánka zápisnica
11.08.2017 piatok pozvánka zápisnica
08.09.2017 piatok pozvánka zápisnica
27.10.2017 piatok pozvánka zápisnica
15.12.2017 piatok pozvánka zápisnica

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM