Otvorenie novej školskej kuchyne a nového školského roka 2017/2018

4. september 2017 o 8.30 hod

 Ing. Ján Križan, Školská kuchyňa (in: Beckovské noviny č. 4/2017, s. 2)

dsc05231.jpg dsc05236.jpg dsc05239.jpg
dsc05241.jpg dsc05243.jpg dsc05247.jpg
hore: zástupkyňa riaditeľa p.uč. Anna Čičalová - p. riaditeľ Jozef Pekarovič - dole: prváci a p. učiteľka Radka Prokopenská
dsc05257.jpg dsc05265.jpg dsc05268.jpg
dsc05269.jpg dsc05270.jpg dsc05276.jpg
hore: pán riaditeľ pozýva deti a rodičov do tried - nový trojkolesový bicykel na rozvážanie obedov 
dsc05272.jpg dsc05277.jpg dsc05278.jpg

dole: starosta Ing. Ján Križan otvára novú školskú kuchyňu

dsc05280.jpg dsc05282.jpg dsc05290.jpg
dole: prvá trieda - 14 najmenších žiakov s rodičmi v prvý deň v škole
dsc05291.jpg dsc05292.jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM