Verejné obstarávanie 2016

Dátum zverejnenia výzvy/informácie

Výzva na predkladanie ponúk/informácia

Podklady / na stiahnutie

Stav procesu verejného obstarávania /informácia/zápisnica

28.10.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Oprava chodníka pri ceste II/507, km 114,415-114,710, Beckov Príloha 2, príloha 3 Výkresovú dokumentáciu z dôvodu veľkosti súborov poskytneme na požiadanie

ukončené

20.10.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Vzduchotechnika-vetranie kuchyne a oprava elektroinštalácie                               
Príloha 2, Príloha 4, Príloha 5 , Výkresovú dokumentáciu z dôvodu veľkosti súborov poskytneme na požiadanie

ukončené

16.08.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávanípodľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Rekonštrukcia ostenia kruhového okna hradnej kaplnky Príloha 1, Príloha 2, foto1, foto 2     

ukončené

10.06.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Údržba a stavebné úpravy v materskej škole Príloha 1 , Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5Príloha 6

ukončené a práce naviac

18.05.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Dodávka tovaru pre HZ Príloha 1

ukončené

06.05.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní Dodávka a montáž plastových okien Príloha1 Príloha 2 , Doplnok k príl.2

ukončené

22.03.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Služby OSO pre prevádzkovateľa ČOV Príloha č.1 - opis

ukončené

15.02.2016 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Dodávka kancelárskej techniky-kopírka Príloha č.1 - opis

ukončené

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM