Ostatné dotované investičné projekty a údržba majetku

Názov projektu: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Obecného úradu v Beckove
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia majetku obce.
Zdroj podpory : ŠR - Ministerstvo financií SR
Výška podpory : 10 000,00 eur
Spolufinancovanie zo strany obce : najmenej 10% z celkových nákladov
Možnosť použitia poskytnutej dotácie do: 31.12.2013
Názov projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Beckove
Cieľom projektu bolo vybudovanie priestoru na celodennú starostlivosť pre 22 detí vo veku od  5 - 6 rokov v učebnom pavilóne ZŠ- predškolská trieda MŠ.
Zdroj podpory : ŠR - Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a šport SR
Výška podpory na kapitálové výdavky : 40 000,00 eur
Výška podpory na bežné výdavky : 6 000,00 eur
Celková spoluúčsť obce : 10 897,06 eur
Trvanie projektu: 7/2015 -  12/2015
Foto
Názov projektuMultifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s materskou školou J.M.Hurbana v Beckove  ( 33x18m)
Cieľom projektu bolo podporiť športové aktivity občanov Beckova organizovaných aj neorganizovaných v športových  kluboch a špecifickým cieľom bolo vyriešenie exteriérových priestorov pre výučbu telesnej výchovy v základnej škole.
Zdroj podpory : ŠR - Úrad vlády SR
Výška podpory : 40 000,00 eur
Celková spoluúčasť obce: 30 775,20 eur
Trvanie projektu: 9/2015 -  3/2016
Foto

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM