PROJEKTY V OBLASTI KULTÚRY

 Názov projektuAktualizácia fondu knižnice

Zámerom projektu bolo prostredníctvom aktualizácie knižničného fondu poskytovať kvalitnejšie knižnično-informačné služby pre používateľov knižnice a ponúkať hodnotnú variantu voľnočasových aktivít.
Zdroj podpory 1: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  500,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 50,- eur). Skutočný náklad : 97,66 eur
Celkový náklad projektu: 597,66 eur
Trvanie projektu : jún 2015 - december 2015

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM