Verejné obstarávanie 2015

Dátum zverejnenia výzvy/informácie

Výzva na predkladanie ponúk/informácia

Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní/ podklady

Stav procesu verejného obstarávania /informácia/zápisnica

22.12.2015 Informácia o zadávaní zákazky §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaníDodávka kancelárskej techniky

ukončené

08.12.2015 Výzva na predkladanie ponúkpodľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní/ Rekonštrukcia omietok v ZŠ Príloha č.1 -opis

ukončené

02.12.2015 Výzva na predkladanie ponúkpodľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Dodávka vybavenia predškolskej triedy materskej školy
Príloha č.1

ukončené

24.11.2015 Informácia o zadávaní zákazky podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Výroba nábytku do MŠ

 Súťažné podmienky- na požiadanie

ukončené

02.11.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa§9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Svetelnotechnické meranie – Modernizácia sústavy verejného v obci Beckov

Príloha č.1: OpisDoplňujúce info k výzve       ostatné podklady na vyžiadanie (e-mailom, potrebné zaslať aj údaje o uchádzačovi)

ukončené

06.10.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa§9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Zdravotnom stredisku v Beckove

Príloha č.1: Opis, VV( na požiadanie)

Príloha č.2: Návrh zmluvy

ukončené

08.09.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §100 zákona o verejnom obstarávaní Výstavba multifunkčného ihriska Žiadosť o účasť - SP-VV

ukončené

08.09.2015 Informácia o zadávaní zákazky podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Svetelno-technická štúdia na obnovu verejného osvetlenia obce Beckov Súťažné podmienky- na požiadanie

ukončené

14.08.2015 Informácia o zadávaní zákazky podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Fixácia historických omietok na Hrade Beckov Súťažné podmienky- na požiadanie

ukončené

14.08.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Rekonštrukcia kamenných a tehlových murív na Hrade Beckov Prílohy na požiadanie

ukončené

30.07.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 1 príloha, 2 príl. návrh zmluvy

ukončené

13.07.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §100 zákona o verejnom obstarávaní Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby MŠ Žiadosť 042015OcU- SP- VV

ukončené

30.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Prístupová cesta v areáli ZŠ

 

ukončené

27.04.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Služby projektového manažéra 1 príloha, 2 príl. návrh zmluvy, Vysvetlenia ukončené
17.02.2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Audítorské služby 1.príloha

ukončené

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM