Verejné obstarávanie 2014

Dátum zverejnenia výzvy/informácie

Výzva na predkladanie ponúk/informácia

Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní/ podklady

Stav procesu verejného obstarávania /informácia/zápisnica

21.10.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Kamerový monitorovací systém 1.príloha, 2 príl.návrh zmluvy zrušené
08.09.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Odvodňovací žľab pri MK v Beckove 1A VV, 1B TS, 1C situácia, 1D situácia DZ, 2 Návrh zmluvy ukončené
26.08.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Reštaurovanie troch gotických okien kaplnky na hrade Beckov 1.Príloha, 2.návrh zmluvy ukončené
25.08.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove 2.etapa 1A Výkaz výmer, 1B TS DSP, 1AB ustanovenia k VV, 2.Návrh zmluvy ukončené
18.07.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní - Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
Príloha 1, príloha 2 ukončené
18.07.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní - Výmena podlahovej krytiny v MŠ
Príloha 1, príloha 2 ukončené
10.07.2014 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní - Oprava kaplnky sv.Jána Nepomuckého Príloha 1, príloha 2 ukončené
20.06.2014 Výzva na predkladanie ponúkpodľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Autobusová zastávka- prístrešok
Príloha 1, príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c, príloha 2 ukončené
04.06.2014 Informácia o zadávaní zákazky/výzva podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove 1.etapa 1A Výkaz výmer, 1B TS DSP, 1AB ustanovenia k VV, 1C situácia, 1D situácia búracích prác, 1E vzorové priečne rezy, 1F ukončené
10.03.2014 Informácia o zadávaní zákazky/výzva podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní Gastrozariadenia pre výdajňu jedálv ZŠ ukončené

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM