OBNOVA HRADU

NKP hrad Beckov svojou polohou, umiestnením a štruktúrou zachovaných objektov stredovekej architektúry patrí k najvýznamnejším komplexom torzálnej architektúry, ako aj k najatraktívnejším objektom turistického ruchu na Slovensku. Obec Beckov, ako vlastník tejto NKP disponuje veľmi obmedzenými finančnými možnosťami vo vzťahu k jej povinnostiam vyplývajúcim zo zákonnej zodpovednosti za stav a údržbu pamiatky. Napriek týmto okolnostiam obec dlhodobo vyvíja mimoriadne úsilie na obnovu najohrozenejších častí, statickému zabezpečeniu a prípadnému zakonzervovaniu niektorých objektov a údržbe, nevyhnutnej pre sprístupnenie aspoň časti objektov pre potreby cestovného ruchu.

Názov projektu:  Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných
Cieľom projektu je obnova torzálnej architektúry vybraných objektov NKP hrad Beckov a vyčistenie areálu horného hradu, ktoré umožní sprístupnenie ďalších objektov hradu pre potreby cestovného ruchu a  uplatnenie osôb v evidencii nezamestnaných pri zabezpečení špecifických prác v rámci realizácie projektu. V projekte bolo zamestnaných 8 zamestnancov na 6 mesiacov.
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018 : V tomto roku sa realizovala oprava klenby v severnom paláci, dokončila sa oprava murív za 3.bránou, urobili sa opatrenia proti vlhnutiu obranného múru dolného hradu. Zamestnanci projektu okrem pomocných stavebných prác, vykonávali terénne práce, zabezpečovali údržbu interiéru a exteriéru hradného areálu, vykonávali drobné tesárske a stolárske práce a plnili iné príležitostné úlohy.
Zdroj podpory 1: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  12 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce :  1 089,65 eur
Zdroj podpory 2: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Výška podpory : 41 353,93 eur
Celkový náklad projektu: 54 443,58 eur
Trvanie projektu : jún 2018 - december 2018
1_(15).jpg 1_(17).jpg
img_20181012_114604.jpg img_20181123_092434.jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM