OBNOVA HRADU

NKP hrad Beckov svojou polohou, umiestnením a štruktúrou zachovaných objektov stredovekej architektúry patrí k najvýznamnejším komplexom torzálnej architektúry, ako aj k najatraktívnejším objektom turistického ruchu na Slovensku. Obec Beckov, ako vlastník tejto NKP disponuje veľmi obmedzenými finančnými možnosťami vo vzťahu k jej povinnostiam vyplývajúcim zo zákonnej zodpovednosti za stav a údržbu pamiatky. Napriek týmto okolnostiam obec dlhodobo vyvíja mimoriadne úsilie na obnovu najohrozenejších častí, statickému zabezpečeniu a prípadnému zakonzervovaniu niektorých objektov a údržbe, nevyhnutnej pre sprístupnenie aspoň časti objektov pre potreby cestovného ruchu.

Názov projektu:  Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných
Cieľom projektu je obnova torzálnej architektúry vybraných objektov NKP hrad Beckov a vyčistenie areálu horného hradu, ktoré umožní sprístupnenie ďalších objektov hradu pre potreby cestovného ruchu a  uplatnenie osôb v evidencii nezamestnaných pri zabezpečení špecifických prác v rámci realizácie projektu. V projekte bolo zamestnaných 8 zamestnancov na 6 mesiacov.
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017 : V tomto roku sa realizoval architektonicko-historický výskumu, vypracoval sa návrh obnovy západnej veže a následne sa realizovala jej sanácia. Dokončila sa oprava murív pod terasou západného paláca – juhozápadná časť a vymurovala sa tehlová klenba pri vstupe do delovej bašty z druhého nádvoria. Stabilizovali sa tiež rôzne kamenné murivá pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov i obyvateľov podhradia.
Zdroj podpory 1: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  14 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce :  1 028,82 eur
Zdroj podpory 2: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Výška podpory : 29 691,07 eur
Celkový náklad projektu: 43 691,07 eur
Trvanie projektu : jún 2017 - december 2017
pohlad_na_zapadnu_bastu(90).jpg zapadna_basta_(42).jpg
zapadna_basta_(64).jpg zapadna_basta_(101).jpg
horny_vstup_do_delovej_basty_(1).jpg horny_vstup_do_delovej_basty_(61).jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM