OBNOVA HRADU

NKP hrad Beckov svojou polohou, umiestnením a štruktúrou zachovaných objektov stredovekej architektúry patrí k najvýznamnejším komplexom torzálnej architektúry, ako aj k najatraktívnejším objektom turistického ruchu na Slovensku. Obec Beckov, ako vlastník tejto NKP disponuje veľmi obmedzenými finančnými možnosťami vo vzťahu k jej povinnostiam vyplývajúcim zo zákonnej zodpovednosti za stav a údržbu pamiatky. Napriek týmto okolnostiam obec dlhodobo vyvíja mimoriadne úsilie na obnovu najohrozenejších častí, statickému zabezpečeniu a prípadnému zakonzervovaniu niektorých objektov a údržbe, nevyhnutnej pre sprístupnenie aspoň časti objektov pre potreby cestovného ruchu.

Názov projektu:  Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných
Cieľom projektu je obnova torzálnej architektúry vybraných objektov NKP hrad Beckov a vyčistenie areálu horného hradu, ktoré umožní sprístupnenie ďalších objektov hradu pre potreby cestovného ruchu a  uplatnenie osôb v evidencii nezamestnaných pri zabezpečení špecifických prác v rámci realizácie projektu. V projekte bolo zamestnaných 8 zamestnancov na 6 mesiacov.
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016 : V tomto roku  prebiehalo dokončenie fixácie historických omietok, obnova resp. dostavba kamenných konštrukcií, obnova drevených konštrukcií a odvodnenie niektorých objektov.
Zdroj podpory 1: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  12000,- eur
Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 1500,- eur). Skutočný náklad : 1577,70 eur
Zdroj podpory 2: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Výška podpory : 38 162,59 eur
Celkový náklad projektu: 51 740,29 eur
Trvanie projektu : máj 2016 - december 2016
atika_na_kaplnke_(12).jpg atika_na_kaplnke_(21).jpg
atika_na_kaplnke_(151).jpg atika_na_kaplnke_(115).jpg
dsc_0208.jpg vyhliadkasp_2016.jpg

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM