ÚRADNÁ TABUĽA 2012

Rozpočet 2012 : príjmy a výdavky
Záverečný účet 2012 : ZU2012
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 schválené OZ dňa 13.01.2012 uznesením č.140/2012
2012
13.01.2012 piatok pozvánka zápisnica
23.03.2012 piatok pozvánka zápisnica
15.06.2012 piatok pozvánka zápisnica
13.07.2012 piatok pozvánka zápisnica
07.09.2012 piatok pozvánka zápisnica
17.10.2012 streda pozvánka zápisnica mimoriadne
07.12.2012 piatok pozvánka zápisnica POZOR! zmena
14.12.2012 piatok pozvánka zápisnica POZOR! zmena

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM