Rímskokatolícka cirkev Beckov

Projekt : Reštaurovanie vrchného nadstavca hlavného oltára v kostole sv.Štefena Kráľa - rok 2015
Prijímateľ dotácie: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
Hlavným cieľom projektu je kompletná obnova vrchnej časti hlavného oltára, ktorý je od roku 2008 uložený v depozite. V roku 2015, v I. etape, sa uskutočnila reštaurátorská obnova sôch sv. Štefana a sv Imricha, ktorú zrealizoval reštaurátor Mgr.art. Tomáš Kucman, pričom vychádzal z umelecko-historického výskumu a návrhu na reštaurovanie akad.soch. Jozefa Klecha.
Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  10 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany prijímateľa : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 1500,- eur). Skutočný náklad : 1 000,00 eur príspevok obce a 500,00 eur z ostatných zdrojov
Celkový náklad projektu: 11 500,00 eur
Trvanie projektu : september 2015 - december 2015
katolicky_kostol_(11).jpg

katolicky_kostol_(8).jpg

Pred demontážou

img_2742.jpg

Po demontáži

img_2787.jpg

Pred reštaurovaním v depozite

img_3873.jpg

 Po reštaurovaní 2015

Projekt : Reštaurovanie vrchného nadstavca hlavného oltára v kostole sv.Štefena Kráľa - rok 2016
Prijímateľ dotácie: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
 V roku 2016, v II. etape, sa uskutočnilo reštaurovanie  sôchy sv. Ladislava, 2 ks putti / anjelov/ a erbu oltárneho, reštaurátorom Mgr.art. Tomášom Kucmanom.
Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  8 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany prijímateľa : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 905,- eur).
Skutočný náklad:1 000,00 eur
Celkový náklad projektu: 9 000,00 eur
Trvanie projektu : máj 2016 - december 2016
sv_lad_pred.jpg sv_lad_po.jpg
Projekt : Reštaurovanie vrchného nadstavca hlavného oltára v kostole sv.Štefena Kráľa/ 3 etapa - rok 2017
Prijímateľ dotácie: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
V roku 2017, v III. etape, sa uskutočnilo reštaurovanie realizovalo reštaurovanie vrchného nadstavca mimo reštaurovania maľby - obrazu Najsvätejšej Trojice, teda reštaurovanie sa týkalo len drevených architektonických prvkov nadstavca. Reštaurátor: Mgr.art. Tomáš Kucman.
Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR
Výška podpory :  7 000,- eur
Spolufinancovanie zo strany prijímateľa :  1 000,00 eur
Celkový náklad projektu: 8 000,00 eur
Trvanie projektu : august 2017 - december 2017
kostol_2.jpg

Galéria:

scan0014.jpg scan0016.jpg r.k.kostol_1991.jpg
Farský kostol sv. Štefana Kráľa 60-te roky 20.st. - z Trojičného nám. Pohľad z r. 1991
scan0161.jpg procesia2.jpg
Spevácky zbor Procesia na Božie Telo r.1971
scan0004.jpg juzny_pohlad_(9).jpg katolicky_kostol_(3).jpg
p1010760.jpg katolicky_kostol_(10).jpg beckov-jar_(2).jpg
Interiér kostola Zvonica

 

 Opravy kostola a fary

 

klemba.jpg

 

oprava_veze_1981_-_kopia.jpg

oprava_fary_2000.jpg

1962-1965

Fara 2000

farsky_dvor_2004.jpg

 Farský dvor 2004

stavebne_upravy_pri_kostole_2006.jpg

 Farský dvor 2006

dscf3578_2.6.2009.jpg2009
Slávnosti a sviatosti

prijimanie1984.jpg

Sv.prijímanie 1984

birmovka_2003.jpg

Birmovka 2003

vianoce_2006.jpg

Vianoce 2006

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM